Dalbergové a jejich vědecké zájmy

Volně stažitelná publikace v pdf.

autor: Peter Demeter
NPÚ - ÚPS v Českých Budějovicích, České Budějovice, 2019
ISBN: 978-80-87890-29-5

Šlechtici i šlechtičny byli od útlého věku vedeni ke studiu různých vědních disciplín. Nabyté znalosti poté uplatňovali při správě svých panství. Sami také přispívali k rozvoji vědeckých oborů, a tak i k všeobecnému pokroku společnosti. Předkládaná publikace čtenáře zavede do prostředí šlechty toužící po rozkrytí zákonitostí přírody, lidského chování nebo kultury. Kniha volně navazuje na výstavu Ušlechtilá posedlost, která byla v roce 2016 pořádána na zámku Dačice, a zaměřuje se především na vědeckou činnost říšských svobodných pánů Dalbergů, pro něž se Dačice staly na začátku 19. století domovem. Autor textu se věnuje proslulé Dalbergově ornitologické sbírce i méně známé sbírce minerálů a vědeckou činnost různých členů rodu zařazuje do širšího kulturně-historického kontextu.

Ušlechtilá posedlost. Dalbergové a jejich vědecké zájmy

Další volně stažitelná publikace: